Allen Frances: ”Normala beteenden sjukdomsförklaras”

0
158

Modern Psykologi, 2015-03-18

– Felmedicinering är en av de vanligaste dödsorsakerna i USA i dag. Det är en konsekvens av att privatpersoner och läkare misstolkar diagnosbeskrivningar. Det sa den amerikanska psykiatrikern och DSM-kritikern Allen Frances när han i dag föreläste i Stockholm, under rubriken The medicalization of ordinary life.

Allen Frances är en av upphovsmännen till den fjärde versionen av DSM (Diagnostic and statistical manual), den ”diagnosbibel” som används inom psykiatrin över hela världen. Men efter att ha uppmärksammat den massiva ökningen av diagnoser inom adhd, bipolär sjukdom och autism har han blivit en av de skarpaste kritikerna av hur manualen används.

Läs hela artikeln här.