Sätt en »broms« på diagnoserna inom psykiatrin

0
112

Läkartidningen, 2015-03-23

Psykiatrisk diagnossättning är svårt, och vi bör vara ödmjuka inför uppgiften. Samstämmigheten i bedömningen av psykiatriska diagnoser är inte så hög som vi skulle önska, skriver Hans Olsson, som vill se en »broms« på diagnoserna.

Häromdagen träffade jag en 35-årig kvinnlig patient på psykiatriska öppenvårdsmottagningen för uppföljning efter inneliggande tvångsvård. Underlaget för tvångsvård hade denna gång bedömts vara schizoaffektivt syndrom. Vid en tillbakablick i journalen visade det sig att hon hade ett flertal tidigare diagnoser: posttraumatiskt stressyndrom, atypisk autism, uppmärksamhetsstörning, paranoid schizofreni, schizoaffektivt syndrom, ångestsyndrom, självdestruktiva handlingar i sjukdomshistorien och missbruk av droger. Själv vill hon endast tillstå posttraumatiskt stressyndrom.

Läs hela artikeln av Hans Olsson, överläkare, med dr, psykosavdelningen för vuxenhabiliteringen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, här.