Bältning av barn underrapporteras

0
167

SVT, 2014-03-25

Att spänna fast barn och unga inom tvångsvården sker oftare än vad som rapporteras. Dessutom slarvas det med dokumentationen, vilket försvårar insyn och granskning. Rättsosäkert, menar BO som gjort en genomgång av olika vårdenheter och som i dag överlämnar sin årliga rapport till barn och äldreminister Maria Larsson.

Under 2012, anmäldes 136 fastspänningar på 35 barn, Det är en underrapportering menar barnombudsmannen som granskat tvångsåtgärder gjorda på barn och unga inom tvångsvården. I urvalet ingick 38 enheter från olika platser runt om i Sverige.

– Trots att vi bara tittade på ett urval av vårdenheter, såg vi att det skett fler fastspänning med bälte under det halvår som vi granskade, än vad som rapporterats totalt för hela året 2012. Det är en rejäl underrapportering och helt oacceptabelt, säger barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg.

Bristande dokumentation

I det insamlade materialet finns också exempel på bristande dokumentation trots att det står tydligt i lagen att tvångsåtgärder måste vara noggrant dokumenterade.

– Vi hittade exempel på att läkare skriver att ett barn varit bältad flera gånger dagligen. Men det står inte när bältningen började eller när den slutade. Det går heller inte att läsa hur många bältningar som gjorts. Det är exempel på dålig dokumentation, säger Fredrik Malmberg.

Läs hela artikeln här.

Previous articleMyten om den kemiska obalansen
Next articleSkolan som skapar psykisk ohälsa
Mad in Sweden fungerar som ett forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa. Vi strävar efter en kritisk granskning av gällande hälsoparadigm och en rik mångfald av röster och erfarenheter i ämnet.