Varning för SSRI:s utsättningssymtom

0
494

Dagens Medicin, 2013-02-01

En knapp vecka efter att venlafaxin var ute ur kroppen fick jag skrämmande abstinenssymtom, skriver läkaren Sven Ternov.

Jag hade stått på venlafaxin under flera år för en endogen depression. Av diverse anledningar fanns skäl att prova att sätta ut det.

Jag trappade ut läkemedlet under en månad vilket gick bra. Men en knapp vecka efter att venlafaxin var ute ur kroppen fick jag skrämmande abstinenssymtom. Först som elektriska stötar i huvudet samt känslan av att hjärnan inte följde med när jag vred huvudet. Dessutom hörselhallucinationer och en monumental trötthet.

Dessa utsättningssymtom kom helt oväntat. Jag letade
information på nätet om abstinenssymtom efter SSRI och SNRI, selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare.
Engelska Wikipedia har en artikel om SSRI withdrawal syndrome. Här beskrivs bland annat headbangs och trötthet.

Närläsning av Fass ger vid handen att dessa symtom faktiskt nämns under rubriken utsättningssymtom . Det finns instoppat i textmassan under huvudrubriken Varningar och försiktighet . Symtombeskrivningen är mycket nedtonad jämförd med Wikipedias beskrivning av symtomen.

Läs hela artikeln här.

Previous articleHur påverkar pillren våra drömmar?
Next articleÖvertron på piller
Mad in Sweden fungerar som ett forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa. Vi strävar efter en kritisk granskning av gällande hälsoparadigm och en rik mångfald av röster och erfarenheter i ämnet.