Hur påverkar pillren våra drömmar?

0
82

Göteborgs-Posten, 2011-07-13

Om en individ upplever meningslöshet, stress, lindrig depression och/eller lättare ångest, så kan det mycket väl vara dennes totala livsföring samt omkringliggande faktorer i samhällsstrukturen som det är fel på. Alltså, inget att medicinera mot, skriver Jonas Thornell.

Det finns anledningar att ifrågasätta många ordinationer och upplysa patienterna om de verkliga effekterna av den antidepressiva medicinen; att känslolivet manipuleras och att viss avtrubbning sker. En rad andra biverkningar och besvärliga utsättningssymtom förekommer allt som oftast.

Att uppleva otillfredsställelse i tillvaron är absolut inte att jämföra med depressionssjukdom, men läkare förefaller vara synnerligen villiga att skriva ut antidepressiva medel. Flera avslöjande reportage har visat just detta.

Läs hela debattartikeln av Jonas Thornell här.