Sverige bryter mot tortyrförbudet

0
90

SvD, 2009-12-06

Patienter vittnar om förödmjukelser och bestraffningar. Inspektionerna av den slutna psykvården måste bli bättre, skriver Thomas Hammarberg, Europarådets människorättskommissionär och Anna Nilsson, Raoul Wallenberginstitutet.

Den svenska psykvården har förändrats. De gamla mentalsjukhusen har ersatts med öppenvårdsinsatser, den enskildes rättigheter har stärkts och vårdgivarens ansvar skärpts. Men det finns även en annan sida.

Personer som vårdats inom den slutna tvångsvården vittnar om förödmjukande bemötande av vårdpersonal, flitigt användande av tvångsåtgärder, tung medicinering under långa perioder och bristande tillgång till alternativa behandlingsmetoder som samtal och beteendeterapi.

I TV4:s Kalla fakta vittnade en kvinna om hur hon i samband med tvångsvård fick skriva på ett kontrakt där hon lovade att upphöra med sitt självskadebeteende, annars skulle hon bestraffas. Efter att ha skadat sig själv fick hon under tre månader bära tvångshandskar, hon isolerades vid upprepade tillfällen och nekades tillgång till psykologkontakt. I SVT:s Uppdrag granskning berättar två kvinnor om hur de fått elchocksbehandling mot sin vilja. Båda upplevde behandlingen som kränkande och säger sig ha fått bestående minnes- problem.

Flera kränkningar av de mänskliga rättigheterna och av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har således synliggjorts. Att tvinga någon att bära stora vantar som gör att hon inte kan använda sina händer är en inskränkning i den personliga friheten som inte har stöd i lag och därför strider mot artikel 5 i Europa-konventionen om de mänskliga rättigheterna. Det strider även mot lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Läs hela artikeln här.