Psykofarmaka används alltför ofta – pedagogiska insatser vore bättre

0
72

Läkartidningen, 2007-04-03

Sammanfattat

En återblick speglar tidigare synsätt i vården av personer med utvecklingsstörning, framför allt beteendestörningar.

Förskrivningen av psykofarmaka är idag hög i denna patientgrupp, trots nästan total avsaknad av vetenskaplig evidens för att använda psykofarmaka utanför de medicinska indikationsområdena.

Risken för allvarliga sidoeffekter är mycket stor, eftersom behandlingsperioderna tenderar att bli långa.

Förskrivning av psykofarmaka måste grundas på diagnostisk evaluering av psykiatriska sjukdomstillstånd.

Somatiska problem och brister i miljö och omhändertagande kan yttra sig som beteendeavvikelser och måste utredas, eftersom personer med utvecklingsstörning kan ha stora kommunikationsproblem.

En modell för sanering av psykofarmaka kan vara en hjälp i det kliniska arbetet.

Läs hela artikeln här.