Tuesday, 28, May, 2024

Tag: graviditet

SSRI-exponering under graviditeten kopplad till fördröjd neonatal anpassning hos nyfödda

Mad in the UK, 2024-02-23. Av: Richard Sears. Översättning: Lasse Mattila En ny artikel som publicerats i Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal...

Antidepressiva under graviditeten påverkar utvecklingen av barnets hjärna

Mad in America, 2023-09-11. Av Peter Simons. Översättning: Lasse Mattila Minskade hjärnvolymer till följd av SSRI-exponering under graviditeten förklarades inte enbart av depression hos modern. I...