Wednesday, 29, March, 2023

Tag: ambulans

Psykiatriambulans ger bättre akutvård

Vetenskap & Hälsa, 2022-05-12 Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och många samtal till SOS-alarm handlar om just det. Men ambulanssjuksköterskor är i första hand...