Saturday, 15, June, 2024

Rikard Marteleur

0 POSTS 0 COMMENTS
Rikard Marteleur är socionom och har under hela sitt yrkesliv varit inriktat på arbete med barn och deras familjer. Rikard har 2015 avslutat en grundläggande psykoterapeututbildning, och läser idag till legitimerad psykoterapeut med familjeinriktning på Linköpings Universitet samt psykotraumatologi på Uppsala Universitet. Rikard är även grundare av Xander AB som erbjuder specialiserade tjänster inom behandlings- och utredningsarbete till kommuner runt om i Sverige.