Riktlinjer för nedtrappning av psykofarmaka

0
73

Läkartidningen, 2024-05-08

Den välrenommerade serien »The Maudsley Guidelines« har nyligen kommit ut med en volym om nedtrappning. Riktlinjer för hur man bör trappa ned psykofarmaka saknas i Sverige. Författarna skriver inledningsvis att det finns runt 1 000 studier om det bästa sättet att sätta in antidepressiva, men enbart 20 om hur man ska sluta med dem. Ofta gör vi olika. Många trappar ned ungefär som man trappade in, halverar en gång i veckan ned till noll.

För en hel del patienter fungerar detta utmärkt. Dock erfar en betydande andel obehagliga utsättningssymtom. Dessa har regelmässigt tolkats som återkomst av sjukdomen, men på senare tid har detta ifrågasatts. Författarna nämner tidpunkt för debut, förekomst av distinkta, ofta fysiska symtom samt svar på återinsättning som särskiljande tecken.

Läs hela recensionen >>