Vi massmedicineras med psykofarmaka

1
525

Aftonbladet, 2021-01-29

2019 fick enligt Socialstyrelsen drygt 1 042 000 svenskar antidepressiva medel utskrivna, drygt 850 000 fick sömn- och lugnande medel och cirka 528 000 svenskar fick lugnande- och ångestdämpande medel utskrivna. Till det kan läggas 133 000 personer som fick adhd-mediciner och 159 000 som fick antipsykotiska medel förskrivna.

Det pågår en massmedicinering av psykiskt dåligt mående i Sverige. Detta hade varit positivt, om medicinerna botade eller åtminstone mildrade lidandet. Men så är inte fallet. Trots massförskrivning av psykofarmaka minskar inte det dåliga måendet på befolkningsnivå. I stället ökar det.

På den ideella patientföreningen Equal bedriver vi bland annat rådgivning gällande psykofarmaka. Varje år tar vi emot hundratals telefonsamtal från människor som mår dåligt av psykofarmaka men som inte kan sluta för då mår de sämre.

Berättelserna liknar varandra. Man har under någon period av sitt liv mått dåligt genom förlust av någon man älskat, stress på jobbet eller dålig ekonomi. Man har uppsökt sjukvård och efter 20 minuter gått ut med ett recept i handen på ett preparat som i bästa fall kan lindra ångest- och depressionsrelaterade symtom under viss tid, men på inga sätt utövar en sjukdomsspecifik effekt som insulin till diabetiker som ofta falskt påstås.

För hundratusentals svenskar är detta början på en lång period av biverkningar som ger olika psykiatriska symtom.

När man uppsöker vården tolkas biverkningarna som antingen symtom på den gamla, eller ny, psykisk sjukdom. Man får andra psykofarmaka förskrivna med andra biverkningar, och så är karusellen igång.

Som patient kan du i princip inte tacka nej. Om du inte äter medicinerna anses du inte medverka till din egen rehabilitering. Gör du inte det uteblir sjukpenning från Försäkringskassan.

En sorts tvångsmedicinering på befolkningsnivå äger rum till följd av frånvaro av ickefarmakologiska vårdalternativ.

Läs hela arttikeln här.

1 COMMENT

  1. Farligt, korkat och skadligt system, så som det ser ut idag. Har Equal alls någon makt att påverka? Skämtet RMSH lär väl ha ungefär 0 makt. Att ringa någonstans eller att prata lite med någon löser ju sällan några bestående problem i längden. Det saknas mycket aggression i sverige, tänker jag och finns en övertro på att förändringar kommer ske långsamt. Många är inte drabbade och bryr sig därför inte om hur systemet fungerar.