“Medborgarlön bättre än villkorade sjukskrivningar”

0
20

Arbete, 2020-11-09

Försämrade livsvillkor är ingen stimulans för en bättre psykisk hälsa. Det är dags att göra något nytt, skriver Alain Topor, docent i socialt arbete, Stockholms Universitet i en replik till Timbro.

REPLIK. ”Om vi ska vända den utvecklingen behövs en förändring”, skriver Carl Hellström och Emanuel Örtengren från Timbro, som avslutning på ett debattinlägg om den psykiska ohälsan i Sverige.

Men i sin artikel föreslår de samma gamla misslyckade lösningar som använts de senaste årtionden.

Lösningar som hämtats från industrins produktionsorganisation och med utgångspunkt i en omsorg om samhällsekonomin.

Knappast någon omsorg om de personer som kämpar med psykiska problem.

Dock har de en poäng . Det tjänar inte mycket att vare sig sjukskriva dem eller hänvisa dem till socialtjänstens försörjningsstöd.

I båda fall hamnar de i händerna på tjänstemän vars subjektiva bedömningar tar mer hänsyn till den lokala verksamhetens budget och ledningarnas riktlinjer än de faktiska personer som det handlar om.

Det har gått så lång att Försäkringskassans läkare, som överprövar de behandlande läkarnas sjukintyg, inte träffar de personer intygen handlar om. De bedömer intyg och papper, men deras bedömningar kan slå människors liv i kras.

Läs hela artikeln här.