Kulturella aktiviteter och psykologiskt välbefinnande under covid-19-pandemin

1
77

Karolinska Institutet, 2020-05-10

I detta projekt vill vi kartlägga hur människors engagemang i kultur och fritidsaktiviteter förändrats under covid-19-pandemin. Vi vill också undersöka vilken betydelse detta engagemang har för psykologiskt välbefinnande under pandemin. Projektet är en anonym undersökning som genomförs online. Alla vuxna personer är välkomna att delta. Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet.
Om du väljer att delta i studien kommer du att få besvara en enkät online. Den innehåller frågor om din personliga situation, ditt psykologiska välbefinnande, fritidsintressen och sociala kontakter och hur dessa saker påverkats av covid-19-pandemin. Vi uppskattar att det totalt tar ungefär 20 minuter att genomföra studien.

Eftersom ditt deltagande är anonymt finns det ingen möjlighet att knyta dina svar till en viss person. Det är helt frivilligt att delta och att besvara de olika frågorna. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Data samlas in till en server på Karolinska Institutet som uppfyller universitetets säkerhetskrav och befinner sig innanför den centrala brandväggen.

Resultat från denna studie kommer att presenteras i vetenskapliga publikationer, i form av statistiska sammanställningar på gruppnivå. Vi kommer att göra dessa publikationer tillgängliga på vår websida kulturellahjarnan.se.

Ansvarig forskare för studien är Prof. Fredrik Ullén (kontakta oss här).

För att delta i undersökningen, klicka HÄR.

1 COMMENT