Who Cares in Sweden? – Svensk dokumentär i tre delar

0
1868

En dokumentärfilmstrilogi om hur läkemedelsindustrin tillåts agera på ett sätt som hotar det civilicerade samhället genom att media, politiker och inte minst läkare låter sig manipuleras.

Mediciner står för den enskilt största kemiska påverkan på människan. Det borde leda till både statliga regleringar och internationellt samarbete. Men det krävs också journalister som ifrågasätter istället för att låta ”självutnämnda experter” göra reklam för mediciner. Det är inte lätt eftersom PR-byråer förvandlar reklam till information och nyheter.

  • Produktionsbolag: ARTIMUS Film SVB AB.
  • Producent: Jan Åkerblom.
  • Utgivningsår: 2012.

Film 1:3: Samvetet

Film 2:3: Offren

Film 3:3: Lögnen

Länk till filmerna på YouTube (svenska) finner du här.

Länk till filmerna på YouTube (engelska) finner du här.

Om dokumentären

Miljoner svenskar lider på grund av effekterna från en viss typ av antidepressiva medel, SSRI. Hela samhället påverkas eftersom en del av den antidepressiva effekten är att man bryr sig mindre, vilket kommer av en reducering av samvete och empatisk förmåga. Exempelvis tar en soldat med mardrömmar och dåligt samvete likadan medicin som en svensk domare. Effekterna på människor varierar där en del inte påverkas nämnvärt, andra känner av medicinens känslomässigt avskärmande effekt så starkt att de inte ser någon mening med att fortsätta leva. SSRI kan ibland även skapa kraftig rastlöshet (akatisi). I båda fallen förefaller döden som en praktisk och positiv möjlighet eftersom rädslan för döden verkar minska.

Läkare och anhöriga vittnar om hur SSRI inte bara kan leda till misstänksamhet och svartsjuka utan även till mord, självmord och fosterskador. Mödrar luras att tro att de är psykiskt sjuka, att de är farliga för barnet och att SSRI är lösningen. Patienter förlorar sin sexualitet och ökar i vikt. Sörjande till personer som tagit SSRI och begått självmord får samma sorts SSRI, mot sorgen.

Syftet med dokumentärserien är att belysa riskerna med SSRI i ett försök att balansera den hittills onyanserade och okritiska journalistiken som förs i Sverige. Alla bakom produktionen tar helt avstånd från religiösa sekter som är emot psykiatrin och mediciner. Problemet är att det saknas en journalistisk granskning av hur mediciner marknadsförs i Sverige. Inte ens journalister anställda på public service förhåller sig kritiska och ifrågasätter vad experter och forskare säger fastän forskningen kan vara finansierad av samma läkemedelsbolag som sedan kommer att sälja produkten. Samma passiva och okritiska hållning visas av journalister när det gäller psykisk ohälsa och självmord. Läkare och forskare som är ekonomiskt knutna till läkemedelsbolagen genom forskningsprojekt eller som konsulter, används inte bara som experter till svensk media och myndigheter – de är även lärare med höga titlar på olika vårdutbildningar inom universiteten. Medvetet eller omedvetet bidrar de till att läkemedelsbolagens reklam och marknadsföring förädlas till information som passar vården och media – nyheter såväl som program om hälsa och samhälle.

Dessa forskare och experter talar för en ökad användning av mediciner för egen vinnings skull (ekonomiskt eller annat sätt). Detta handlar om en direkt mut- och korruptionskultur där tillvägagångssätten har sofistikerats till den grad att de inblandade inte längre ser handlandet som oärligt eller ens tveksamt men där statens pengar och oskyldigas liv står på spel. I denna akademiska avgrund, lyssnar man inte till opposition, man tystar den.

Att ha en öppen dialog om risker är en betydelsefull del i ett civiliserat och demokratiskt samhälle, oavsett om det gäller livsmedel, bilkörning, arbetsmiljö, etc. Vi vill med dokumentärserien uppmuntra till en debatt och ifrågasättande av vad riskerna med SSRI kan medföra för såväl individen som samhället i stort, både inom privatlivet och arbetslivet. Idag döljs betydelsefulla fakta vilket skapar ett stort lidande som hade kunnat förhindrats genom öppenhet och transparens.

Jan Åkerblom
Producent