Barn till föräldrar med psykisk ohälsa får fler skador

1
180

Forskning.se, 2020-04-09

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa drabbas i högre utsträckning av skador än andra barn. Risken är förhöjd upp till 17 års ålder men allra störst under det första levnadsåret, visar en från Karolinska Institutet.

Mellan 7–11 procent av alla barn i Sverige har en förälder som diagnostiserats med psykisk ohälsa inom specialistvård, enligt forskarnas uppskattningar. Stödjande insatser har hittills fokuserat mest på att motverka försummelse, i lägre utsträckning på att förhindra olyckor och skador.

Resultaten från studien visar behovet av preventiva åtgärder i och utanför hemmet, för att förhindra att barn till föräldrar med psykisk ohälsa skadas. Men också av tidiga insatser för att motverka psykiska sjukdomar hos blivande föräldrar, menar forskarna.

Extra stöd under barnets första år

– Det finns ett behov av ökat stöd till föräldrar med psykisk ohälsa, speciellt under det första levnadsåret. Redan idag finns det riktlinjer och stöd till nyblivna föräldrar för att främja barnens säkerhet, men man borde se över innehållet och också ta hänsyn till föräldrars psykiska hälsa, säger Alicia Nevriana, doktorand vid institutionen för global folkhälsa.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. Intressant. Sedan kan man ju fundera över hur mycket odiagnostiserad psykisk ohälsa som finns, och hur man väger samman t.ex. 2 st odiagnostiserade personer mot 1 st diagnostiserad person. Jag menar, en del personer “fungerar” ju i samhället i bemärkelsen, att de lönearbetar, studerar, inte begår grova lagbrott, osv, men fungerar kanske egentligen ändå inte så bra gentemot andra mänskor eller inombords.
    Ungefär som med corona så blir det väl först långt i efterhand som en utvärdering görs. Tror många drar sig från att “söka hjälp” från t.ex. psykiatri och socialtjänst, och att det ibland kan finnas goda skäl till det också.