Bemötandet av unga kvinnor med psykisk ohälsa måste förbättras

0
86

Göteborgs-Posten, 2020-03-08

Idag är det Internationella kvinnodagen och ett av de mest akuta samhällsproblemen när det handlar om jämställdhet är den psykiska ohälsan hos unga kvinnor, som ökar kraftigt. Vården måste bli bättre på att bemöta och lyssna på dessa kvinnor och minska användningen bältning, vilket kvinnor utsätts för i högre grad än män, skriver Lina Markusson, styrelseledamot RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

Den psykiska ohälsan hos gruppen unga kvinnor är högre än motsvarande siffra bland unga pojkar och män. Samtidigt får många unga kvinnor ett mycket sämre bemötande inom psykiatrin än andra grupper, de utsätts för mer tvång i form av bältning och drabbas i högre grad av vårdskador. Psykiatrin måste börja lyssna på unga kvinnor och ge dem stöd på deras villkor, menar företrädare för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, idag på internationella kvinnodagen.

Vi ser med oro hur den psykiska ohälsan växer i gruppen unga kvinnor. Vid en självskattning uppger 62 procent av 15-åriga flickor att de har återkommande psykiska besvär. Den psykiska ohälsan är dokumenterat störst i gruppen unga kvinnor 18–24 år. Det är också vanligare att flickor och unga kvinnor får vård inom slutenvården efter att ha skadat sig själva jämfört med pojkar och unga män.

Läs hela artikeln här.