En miljon barn- och ungdomsledare erbjuds utbildning om psykisk ohälsa

1
107

Folkhälsomyndigheten, 2020-02-26

Psykisk ohälsa som stress och oro är vanliga problem bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en webbaserad utbildning som ska hjälpa landets en miljon barn- och ungdomsledare att upptäcka och möta unga som mår psykiskt dåligt.

De flesta barn och unga i Sverige mår bra, men allt fler uppger att de ofta känner besvär så som oro, ont i huvudet och svårt att sova. Att ha trygga vuxna omkring sig och att delta i fritidsaktiviteter är skyddsfaktorer för den psykiska hälsan.

I Sverige är mer än hälften av alla unga medlemmar i någon förening, och det finns ungefär en miljon barn- och ungdomsledare. För många unga utgör ledarna en extra vuxen person utanför familjen som de litar på och som kan lyssna.

– Det här är en efterfrågad utbildning. Ledare och organisationer som anordnar aktiviteter för barn och unga har uttryckt ett tydligt behov av ökade kunskaper om psykisk hälsa och vad man kan göra om man upptäcker att någon mår dåligt, säger Christel Lynch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Fokus i den nya e-utbildningen “Ledare som lyssnar” ligger på att ledarna ska bli bättre på att fråga och lyssna på barn och unga. Utbildningen tar en dryg timme att genomföra och ger grundläggande kunskaper om vad psykisk hälsa är, hur man kan upptäcka att någon mår dåligt och hur man hittar rätt stöd när det behövs.
Ledare som går utbildningen får även stöd och tips när det gäller att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga.

– Som ledare är det viktigt att se till varje individ och inte bara fokusera på prestationen. Man behöver också arbeta med inkludering och delaktighet, säger Christel Lynch.

Läs hela artikeln och se länk till utbildningen här.

1 COMMENT

  1. Jag tror tyvärr inte på detta förslag. I vart fall har jag ingen stark tilltro till det. Jag instämmer i att vuxna är viktiga för barn och ungdomar, men jag tror problemen går vidare och djupare än att de är möjliga att lösa (ens lite grann) med sådant som barn- och ungdomsledare. Om jag befanns lämplig för rollen skulle jag ändå tacka nej, och skälen för det har jag noggrannt tänkt igenom.

    Jag håller definitivt med om att vi lever i ett prestationsbaserat land och en prestationsbaserad värld. Men de faktorer och det som underbygger detta går ej att lösa med att bara bekräfta och upptäcka att någon “mår dåligt”.