Utbildningsdag med Peter Kinderman

0
53

Ersta Sköndal Högskola, 2020-01-21

Peter Kinderman menar att föreställningen om att känslomässiga affekter är symptom på biologisk sjukdom är en utbredd, förförisk och farlig förklaringsmodell. I sin senaste bok “A Manifesto for Mental Health Care – Why We Need a revolution in Mental Health Care” visar han på varför fokus behöver skifta från rådande förklaringsmodell till en psykosocialt individanpassad förståelse.

Människans psykiska hälsa är helt beroende av hur omvärlden förstås och förstår tankar och känslor om självet, relationer, framtiden och världen. Sociala och psykologiska faktorer och omständigheter påverkar det mänskliga välmåendet. Detta synsätt är diametralt annorlunda mot sjukdomsförklaringsmodellen som till största del fokuserar på biologi i allmänhet och hjärnan i synnerhet.

Peter Kinderman beskriver sin bok som ett manifest för psykisk hälsa och välmående. Han menar att rådande vårdapparat måste reformeras ifrån medikalisering till insikten om att roten till psykisk ohälsa bäst kan förstås ur ett psykosocialt perspektiv. Det rådande diagnossystemet behöver kritiskt granskas, liksom den tilltagande utskrivningen av psykofarmaka.

A MANIFESTO FOR MENTAL HEALTH CARE – Why we need a revolution in mental health care

Tid: Fredagen den 15 maj, kl. 09.00-16.00

Plats: Ersta Konferens, Bringsalen, Erstagtan 1 K, Stockholm (Södermalm)

Kostnad: 750 kr exkl moms.
Kaffe serveras för- och eftermiddag

Föreläsare:
Peter Kinderman är professor i klinisk psykologi vid Universitetet i Liverpool.
Han är före detta ordförande i Brittiska Psykologförbundet där han bland annat medverkat i arbetet att ta fram ett psykosocialt alternativ till DSM, samt dokumentet Guidance for Psychological Therapists – Enabling conversations with clients taking or withdrawaing from prescribed psychiatric drugs.

Hösten 2019 publicerades hans senaste bok A Manifesto for Mental Health Care- Why We Need a revolution in Mental Health Care.

Utbildningsdagen arrangeras av Ersta Sköndal Bräcke högskola och Det Utvidgade terapirummet

Läs hela artikeln samt mer information om anmälan här.

Previous articleTa problemet med beroende på allvar
Next articleMin resa ur SSRI
Mad in Sweden fungerar som ett forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa. Vi strävar efter en kritisk granskning av gällande hälsoparadigm och en rik mångfald av röster och erfarenheter i ämnet.