Sverige förskrev mer anti­depressiva än genomsnittet

0
226

Janusinfo, 2019-11-14

Enligt OECD-rapporten Health at a glance hade förskrivningen av antidepressiva läkemedel i OECD-länderna nästan fördubblats mellan åren 2000 och 2017. Sverige låg högt jämfört med andra länder.

Läkemedelsförskrivningen av bland annat antidepressiva, antihypertensiva, lipidsänkare och diabetesmedel har i OECD-länderna ökat under flera decennier. Ökningen beror på olika faktorer, som till exempel åldrande befolkning och förändrade riktlinjer.

Förskrivningen av antidepressiva hade nästan fördubblats mellan åren 2000 och 2017. OECD-snittet 2017 var 63 definierade dygnsdoser, DDD, per 1 000 invånare. I Sverige förskrevs samma år 97 DDD/1 000 invånare. Island hade den i särklass högsta nivån med 141 DDD/1 000 invånare och Lettland låg lägst med 15 DDD/1 000 invånare.

Läs hela artikeln här.