Konferens om rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

0
466

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2019-11-10

Konferens om

Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

Lördagen den 28 mars 2020 kl. 09.00-17.00, Stockholm

I takt med ökande förskrivningen av psykofarmaka höjs röster från både myndigheter och bland allmänheten om ökat patientinflytande och om ökad valfrihet gällande behandlingsalternativen vid psykisk ohälsa i Sverige.

I syfte att inspirera och sprida kunskap om alternativ till dagens farmakologiska behandlingar vid psykisk ohälsa arrangerar Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”.

Intresse att delta i konferensen finns redan nu via kontaktformuläret på FAP:s hemsidan (ange namn, ev. organisation och mailadress).

Mer information om konferensen finner du här och kommer att publiceras på föreningens hemsida löpande.