Ivo klarar inte förväntningarna

1
77

Dagens Medicin, 2019-11-28

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skapades för att få en effektiv och strategisk tillsyn. Det har man ännu inte lyckats med, slår Riksrevisionen fast i en granskning.

Granskningen som publiceras i dag visar att Ivo inte lyckats bygga upp en egeninitierad och riskbaserad tillsynsverksamhet i den omfattning som förväntades, och att Ivo ”därmed inte fullt ut bedriver en strategisk och effektiv verksamhet”, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Problemen delvis beror enligt Riksrevisionen på regeringens styrning. Tillfälliga medel som beviljats ett år i taget har gjort det svårt att ha en stabil och långsiktig personalförsörjning.

”För att kunna utveckla verksamheten, samt rekrytera och behålla personal, behöver Ivo ha stabila ekonomiska förutsättningar. Men regeringens ekonomiska styrning har varken varit konsekvent eller långsiktig”, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen påpekar också att det inte heller har funnits ett It-system som kunnat fungera som stöd för inspektörerna i deras arbete.

Ivo inrättades 2013 och tog då över tillsyn för vård- och omsorgsverksamhet från Socialstyrelsen.

Läs originalartikeln här.

1 COMMENT

  1. Oerhört viktigt att tillsynsmyndigheter fungerar med råge bra. IVO har ju redan förändrats så till vida att dom numera hänvisar klagomål till verksamheter själva, och har högre krav för att öppna ett ärende.

    Med relevans för psykiatri kan man väl säga att de som upplever sig felaktigt eller dåligt behandlade inom psykiatrin då får svårare att få hjälp av IVO. Man ska nog inte luras att en höger-regering kommer tillföra mer stadigvarande resurser till IVO, utifrån att nuvarande regering inte tycks ge tillräckligt. När vården blir mer privatiserad och styrd utifrån vinster, blir ju såklart det ett hinder om någon klagar, och tacksammare för verksamheterna själva att få utreda, istället för IVO, för att bibhålla en bild utåt av att verksamheten bedrivs med kvalitet.

    Vill man vara misstänksam kan man ju tolka kraven på ett bättre it-system som ett upplägg för att få sälja in ett dyrt system från ett företag där någon känner någon. It-system brukar sällan fungera bra långsiktigt inom vården, men däremot kosta otroligt mycket. Någon eller några företag tjänar bra med pengar på att leverera dyra system som inte fungerar långsiktigt. Och sedan kan riksrevisionen eller någon kortfattad rapport hävda att bristerna delvis beror på dåligt it-system.