Gaya Pienitzka: Hypnosen öppnar upp för läkning

0
113

SSIL.today, 2019-11-11

Sexuella övergrepp skapar känslomässiga sår som man ofta behöver hjälp med att läka. Gaya Pienitzka har själv varit utsatt för övergrepp och hjälper nu andra, både genom terapi, e-terapi och att utbilda coacher och terapeuter. Det ger snabbt ringar på vattnet så att ännu fler kan få hjälp.

Efter Mee Too för två år sedan har Gaya Pienitzka reflekterat mycket över hur många det är som lider av sviterna efter sexuella trakasserier och våld.

– Många vet inte ens om att de bär på upplevelser som skulle behöva läka för att de ska kunna leva sitt liv fullt ut och känna sig trygga. Att ha blivit trakasserad och psykiskt nedbruten kan vara lika illa som att ha blivit utsatt för övergrepp, säger Gaya Pienitzka.

Hon berättar att gemensamt för de här personerna kan vara att de har dålig självkänsla, ser ner på sig själva och inte tror att de är värda något.

– Ofta kompenserar de detta genom att bygga upp ett bra självförtroende, bli framgångsrika och jobba hårt. Det har hänt att personer söker hjälp för stress, men sedan kommer det fram under terapin att de har ett stort självförakt. De tycker att de inte är värda att älska och har svårt med tillit.

Gaya Pienitzka har hjälpt ett tusental klienter, varav ett trettiotal män, sedan år 2000 då hon grundade Lifecap.

Hon bestämde sig för att utbilda sig till terapeut när hon själv blev hjälpt att komma över en traumatisk händelse.

– Jag var i 16-årsåldern när jag blev utsatt för en gruppvåldtäkt av två män. Jag hade flyttat från Stockholm till Jönköping och när jag sökte upp sjukvården minns jag hur sjuksköterskan mönstrade mig uppifrån och ned. Det var som att hon tyckte att jag var mer lössläppt för att jag var från Stockholm.

Åren gick och Gaya utbildade sig till systemvetare, bildade familj.

– Det här med intimiteten funkade inte riktigt. Jag höll alltid en viss distans och jag tänkte att det måste vara något som är fel. Att den här traumatiska händelsen skulle ha något att göra med det hade jag ingen tanke på. Det var ju så länge sedan och det var inget jag gick och tänkte på. Jag sökte hjälp hos två olika psykologer som avfärdade mina problem med att det var vanligt att samlivet blev lidande under småbarnsåren.

Det var en väninna till Gaya som tipsade om terapeutisk hypnos, något som hade fungerat bra för henne.

– Jag testade det, en behandling på tre timmar där jag fick gå ned i ett avslappnat tillstånd. Det första som kom till mig var den här våldtäkten. Vi gick igenom händelseförloppet och framförallt det beslut jag hade fattat på ett undermedvetet sätt under händelsen. Det var att män är farliga och dem ska jag hålla på avstånd.

Under terapin grät hon och nästan kräktes när hon fick återuppleva det fruktansvärda. Men det var också fantastiskt för henne att få förstå hur hårt de här spåren hade suttit, att hon hade levt efter just det här dolda beslutet.

– Jag fick möta mitt 16-åriga jag och omvärdera mitt beslut. Jag kom till insikt om att det var just de här två männen jag aldrig skulle låta komma nära, men det gäller inte för min man och andra män.

Hon fick också chans att säga till den yngre upplagan av sig själv att hon inte hade någon skuld i det som hände.

– Jag hade ingen kort kjol eller var särskilt berusad, men man lägger ändå en viss skuld på sig själv. Jag borde inte ha varit på den där platsen, vid den tidpunkten, helt ensam. Hur kunde jag vara så godtrogen? Men under terapin så kunde jag ärligt säga till mig själv att jag helt enkelt varit på fel plats vid fel tillfälle. Dessutom var de två starka män.

Efter sessionen tog det en tid att smälta det hela, men sedan märktes en stor förändring.

– Jag mådde bra och hade äntligen blivit fri. Men om de här psykologerna som jag var till först inte fattade något av det här, hur ska då folk kunna bli hjälpta? Jag tänkte på alla som har utsatts för incest. De måste ha ännu svårare att bearbeta de händelser som de har blivit utsatta för.

Studier visar att hypnosterapi är väldigt effektivt för att behandla olika trauman. Genom att försätta en person i djup avslappning kommer man närmare traumat och man är också mer mottaglig för omprogrammering.

Läs hela artikeln här.