Läkarna tar livet av de äldre genom övermedicinering – 15 läkemedel per dag vanligt

0
199

TV-Helse, 2019-11-06

76,000 äldre i Norge som bor kvar hemma, fick minst 15 olika läkemedel under 2017 och det är bara toppen på ett isberg. Kanske får ännu fler 13-14 olika läkemedel. 2017 fick 570,000 äldre fem eller fler olika mediciner på recept, visar siffror från norska Folkhälsoinstitutet. Inneliggande patienter på sjukhem och sjukhus, som inte ingår i statistiken, har det förmodligen inte bättre. Det råder samma situation i Sverige.

Sjukhemsöverläkaren Pernille Bruusgaard vid Bekkelagshemmet i Oslo, anser att vi har en övertro på att läkemedel ska vara lösningen på människors hälsoproblem. Hon tycker att övermedicinering är det största problemet idag.

Ett annat allvarligt problem är att många får biverkningar, även allvarliga och att läkarna tar livet av människor med den här formen av övermedicinering.

“Det finns för lite kunskap om hur de olika kombinationerna av läkemedel fungerar på patienter och biverkningarna är underrapporterade”, säger Bruusgaard.

Överläkaren anser att en attitydförändring bland läkarna är nödvändig. “De måste inse att det här är ren försöksmedicinering!“ Hon påpekar att det inte finns någon forskning om hur läkemedel fungerar på äldre och personer med sammansatta sjukdomar eller demens. Målet måste vara så få mediciner som möjligt, vilket ger bästa möjliga livskvalitet.

Läs hela artikeln här.

Originalartikeln: Text; Birthe Storaker, “Utbredt overmedisinering av eldre” | Översättning; Madeleine Lidman | Bild; Mormor Vea. Foto: Margit Vea.