Insatser i skolan kan minska psykiska problem

1
59

Folkhälsomyndigheten, 2019-10-08

Universella, skolbaserade insatser som syftar till att stärka skolbarns psykologiska motståndskraft kan minska förekomsten av depressiva symtom, inåt- och utåtvända psykiska problem och allmänna psykiska besvär.

Skolan har därmed potential att bidra till minskad förekomst av psykiska problem bland barn och unga genom att stärka deras psykologiska motståndskraft. Det framgår av en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

Informationen riktar sig till dig som är beslutsfattare, tjänsteperson eller praktiker som arbetar med skolfrågor, särskilt på lokal nivå, exempelvis rektor eller annan skolpersonal, eller tjänsteperson på barn- och utbildningsförvaltning.

Läs mer härpsykiska besvär.

Hela publikationen finner du här.

1 COMMENT

  1. Problemet med de flesta skolbaserade insatser är att effekterna små och vanligen kortvariga. Effekter påvisas vanligen endast efter 1-2 år. Endast en av de metoder som används i Sverige har påvisad långsiktig effekt, Pax i skolan http://paxiskolan.se/. Metoden används i åk 1-2 och ger vid 20 års ålder ca 50% reduktion av självmordstankar – detta helt utan att man talat om självmord.