Adhd-läkemedel påverkar hjärnans utveckling

1
501

Dagens Medicin, 2019-08-15

Allt fler barn och unga får adhd-medicin. Ämnet som ingår i flera av dessa mediciner, metylfenidat, tycks påverka utvecklingen av hjärnan hos barn men inte hos vuxna. Forskare efterlyser nu en större försiktighet vid förskrivning av dessa preparat till barn.

Metylfenidat är den aktiva substansen i exempelvis Ritalin och Concerta, två läkemedel som förskrivs till tusentals svenska barn och ungdomar för behandling av adhd.

Men om och i så fall hur denna medicinering påverkar hjärnan på längre sikt är det ingen som vet.

– I tidigare studier har man på statistisk väg försökt att kontrollera effekterna av denna medicinering. Det här är den första studien där vi undersöker obehandlade patienter, vilket – naturligtvis – är helt avgörande för att ta reda på hur medicineringen påverkar en hjärna under utveckling, säger en av författarna bakom den aktuella studien, Liesbeth Reneman vid Universiteit van Amsterdam till tidskriften Radiology där studien publiceras.

För att ta reda på mer rekryterade Reneman och hennes kollegor 50 pojkar och 49 unga vuxna med diagnostiserad adhd, men som ännu inte hade börjat medicinera med metylfenidat.

Patienterna fick sedan antingen metylfenidat eller verkningslös placebo i 16 veckor, samtidigt som deras hjärnor undersöktes med en magnetkamera i början och i slutet av undersökningsperioden.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. Förändringar behöver ju visserligen inte vara något skadligt, om man läser rakt artikeln. Men jag tror det är fel analys bakom det hela, att ge så många mänskor centralstimulerande medel. Ett annat skäl kan vara att det helt enkelt är miljön i allmänhet som är ostimulerande. Kan tänka mig ett framtidsscenario där mer än en tredjedel av västvärldens befolkning äter psykofarmaka, centralstimulerande inräknat.