Oroande om epilepsiläkemedel och självmord

0
189

Sveriges Radio, 2019-07-15

Läkemedel som ursprungligen var tänkta för epilepsi, men nu används mot smärta och ångest, tycks öka risken för allvarliga biverkningar hos unga.
Det är en svensk registerstudie som visar detta.

Yasmina Molero, som forskar i psykiatri vid universitetet i Oxford, är en av författarna, och hade inte räknat med det här tydliga resultatet:

– Nej det hade vi inte. Vi hade inte räknat med nåt åldersspecifikt samband överhuvudtaget, utan det var lite av ett oväntat resultat

Men nu kunde forskarna se att personer i åldrarna 15-24 år hade en 67 procentigt ökad risk att drabbas av självmord eller självmordsförsök i samband med att de fick de här läkemedlen. Även risken för trafikolyckor, våldsbrott, överdos och olika typer av skador mot kroppen ökade.

Läs hela artikeln och lyssna på reportaget här.