Svenskar vill ha vårdfrihet att kunna välja alternativmedicin

0
159

TV-Helse, 2019-06-12

En färsk studie utförd av Novus visar att 66% av de tillfrågade anser att det blivit bättre efter att de fått komplementär- eller alternativmedicinsk behandling. Dessutom anser 80% av de som fått alternativvård att alla ska ha rätt att välja behandlingsform. Svenskarna vill ha vårdfrihet.

Novusundersökningen visar att 41% av de tillfrågade har använt akupunktur, vilket antyder att akupunkturbehandling är den vanligaste KAM-metoden. Massage i olika former har använts av 24%, zonterapi och akupressur av 12%, yoga och qigong av 11%.

Några resultat från undersökningen:

  • 50% uppger att de redan fått en diagnos eller blivit utredda hos läkare inom den konventionella sjukvården innan de sökte hjälp hos alternativvården.
  • Var fjärde valde komplementär alternativmedicin för att de tidigare upplevt sig som nöjda.
  • 66% uppger att deras sjukdom/besvär blivit bättre efter alternativ medicinsk behandling.
  • Fler patienter har fått biverkningar efter behandling inom sjukvården än av alternativvården.
  • Vanligast att söka komplementär /alternativmedicinsk behandling för rygg eller höftbesvär eller ischias följt av värk i skuldror, axlar , händer, ben och knän.
  • Osteopati, naprapati, kiropraktik eller craniosakral terapi är den behandling flest har genomgått följt av akupunktur.

Läs hela artikeln och hitta Novus undersökning här.