Överenskommelse om satsningar på psykisk hälsa klar

1
74

SKL, 2019-06-20

SKL och regeringen har enats om satsningar för att stärka den psykiska hälsan. Satsningen omfattar drygt 1,7 miljarder kronor 2019, en stor del av medlen riktas till barn och unga.

– Det är bra att vi nu har tecknat en överenskommelse om fortsatta satsningar. Vi vet att de åtgärder som kommuner och regioner genomfört hittills har bidragit i arbetet med att främja den psykiska hälsan hos invånarna och ökat tillgängligheten till vården, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Fokus på barn och unga
Antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin har ökat med sammanlagt 365 000 mellan åren 2016 och 2018. Det är inom BUP som ökningen sker snabbast, 24 procent på två år.

– Fler personer än någonsin tidigare som lider av psykisk ohälsa får hjälp av vård och socialtjänst. Men efterfrågan på stöd ökar ännu snabbare, inte minst bland barn och unga. De här signalerna om de ökade behoven är någonting som vi måste ta på största allvar, säger Marie Morell.

Läs hela artikeln här.

Previous articlePsykisk ohälsa bedöms olika
Next articleÖnskar er en härlig sommar!
Mad in Sweden fungerar som ett forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa. Vi strävar efter en kritisk granskning av gällande hälsoparadigm och en rik mångfald av röster och erfarenheter i ämnet.

1 COMMENT

  1. Det är bra att det skjuts till resurser, för resurser behövs så klart. Dock har jag inget som helst hopp om att några projekt eller något inom psykiatrins ramverk kommer lösa problem så till den grad att vi slutar se långa köer till psykiatrin eller många mänskor som mår väldigt dåligt.