Hur bedöms egentligen psykisk ohälsa?

0
79

Hälsorapporten, 2019-06-17

Hur bedömer läkare inom primärvården och handläggare vid Försäkringskassan personer med psykisk ohälsa? ”Jag dokumenterar hur svåra dessa bedömningar kan vara och hur ett och samma patientscenario kan leda till olika typer av utfall”, berättar doktorand Maricel Knechtel, som nyligen genomfört en avhandling i ämnet.

Avhandlingen i sociologi är baserad på intervjuer där läkare och handläggare fått bedöma ett fiktivt patientfall. Tillvägagångssättet visar hur de intervjuade läkarna resonerar kring hur de möter patienter med psykisk ohälsa och hur Försäkringskassans handläggare tänker i samband med beslut om rätten till sjukpenning.

– Syftet med avhandlingen är att belysa den institutionella kategoriseringsprocessen som involverar personer med psykisk ohälsa inom primärvården och Försäkringskassan, berättar Maricel Knechtel, verksam vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Psykisk ohälsa är ofta komplex

– Media har uppmärksammat hur personer med psykiatrisk problematik har hamnat mellan stolarna och det verkar ibland som att det finns en diskrepans mellan patienters behov och de beslut som fattas av Försäkringskassan. Jag ville gärna titta närmare på vad som kunde vara en förklaring på detta, säger hon.

Att samma patientfall ibland leder till olika bedömningar kan bero på att den situation som många med psykisk ohälsa befinner sig i ofta är alltför komplex för att på ett enkelt sätt kunna placeras in i de kategorier och scheman som primärvården och Försäkringskassan använder.

Läs hela artikeln här.