Det är inte psykisk ohälsa, det är livet

0
161

Göteborgs-Posten, 2019-06-06

Det sker ingen lavinartad ökning av psykiska sjukdomar. Flera tillstånd som snarast hör till livets normala gång har blivit klassade som psykiska åkommor. Det hjälper ingen och skapar snarast längre köer till vården, skriver gästkolumnisten Naomi Abramowicz.

Att be en deprimerad person att gaska upp sig är ungefär lika konstruktivt som att be sin hund läsa högt ur Das Kapital. Det har lyckligtvis allt fler förstått.

Både medier och larmrapporter från olika myndigheter ger lätt intrycket av att det har skett en explosionsartad ökning i andelen unga som lider av psykiska besvär. En ny rapport från Socialstyrelsen om vård vid depression och ångestsyndrom visar exempelvis att fler unga uppsöker psykiatrisk vård, diagnostiseras och konsumerar mer psykofarmaka.

Men det finns de som ifrågasätter bilden av att den psykiska ohälsan bland unga ökar. Forskarna Ingemar Engström, Sven Bremberg och Sofia Wikman menar att det saknas vetenskapligt stöd för att det har skett en reell ökning av andelen unga som mår psykiskt dåligt (DN 22/5).

Läs hela debattartikeln av Naomi Abramowicz här.