Färre självmord – men fler unga söker vård för psykisk ohälsa

0
84

Hälsorapporten, 2019-03-06

Självmorden minskar i hela samhället – förutom bland äldre män och unga under 19 år. Nu kallar BUP Göteborg till en landskongress med tema suicid, för att öka kunskapen hos alla som jobbar med frågan i hela Sverige.

Allt fler barn och unga söker hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. De senaste åren har BUP över hela landet sorterat i vad som är högspecialiserad barn- och ungdomspsykiatri, och vad patienterna lättare kan få hjälp med hos primärvården.

Årlig kongress
– Suicid, eller självmord, är självklart en sådan sak vi ska ta hand om i den högspecialiserade vården, det går före allt annat. Just därför är det extra angeläget att vi som ska arbeta med detta får träffas, säger Marie Carlsson, som är verksamhetschef för bland annat barn- och ungdomspsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri ordnar varje år en kongress för att samla medarbetare från hela Sverige kring aktuella frågor. I år är det Göteborgs tur att vara värd för kongressen, som Barn- och ungdomspsykiatrin vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har planerat noga.

Läs hela artikeln här.