En av tio försämras vid psykologisk behandling

0
134

Psykologtidningen, 2019-02-05

En av tio patienter som genomgår psykologisk behandling blir försämrad. Ännu fler får andra oönskade bieffekter. Trots det är biverkningar lågt prioriterade inom såväl forskning som utbildning och i den kliniska vardagen.

Kan psykologisk behandling ge biverkningar? Bland allmänheten svarar nog de flesta nej och även inom professionen är det omdebatterat. Det finns de – dock ganska få – som hävdar att sådana över huvud taget inte ens existerar. Dessutom saknas det konsensus om kriterier för vad som ska definieras som biverkningar. Psykoterapiforskarna själva undviker termen biverkningar och talar helst om oönskade, oväntade eller negativa effekter.

– Termen biverkningar har en tydlig koppling till negativa kroppsliga effekter som direkt kan härledas till en intervention, exempelvis ett läkemedel. En oönskad effekt kan uppstå under behandlingen men är förknippad med känslolivet. Det är inte lika tydligt en effekt av själva behandlingen, säger Alexander Rozental, psykolog och forskare på Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet.

Läs hela artikeln här.