”Arbetslivet går tvärt emot människans natur”

0
168

Svenska Dagbladet, 2019-02-24

Fler människor känner stress på sin arbetsplats och kostnaderna för psykisk ohälsa skenar. Trots mycket forskning på området lyckas vi inte vända trenden. Därför måste vi istället ge oss själva och andra utrymme till att kunna vara människor på våra arbetsplatser, skriver psykologen Anders Rydell.

Stress- och utmattningsproblematiken och kostnaden för detta ökar i vårt samhälle och arbetsliv. Extra oroväckande kan tyckas vara att stressen ökar mest bland unga vuxna, 16-29 år. Enligt myndigheternas beräkningar kostar stressrelaterad ohälsa det svenska samhället uppemot 80 miljarder kronor per år. Oavsett exakt mått på lidande och andra kostnader så konstaterar sannolikt de flesta, både experter och gemene kvinna och man, att denna utveckling börjar gå för långt. Strategin vi använder för att stävja trenden fungerar uppenbarligen inte och därför måste vi sannolikt gräva fram nya sätt att se på saken.

Läs hela debattartikeln av Anders Rydell, leg psykolog, specialist i organisationspsykologi, verksam som organisationskonsult, här.