”Felet ligger i det samhälle vi har skapat”

0
64

Svenska Dagbladet, 2019-01-12

DEBATT | PSYKISK OHÄLSA
Alla utbrända, alla hemmasittare, många av de med olika fysiska, psykiska och neuropsykiatriska diagnoser har ett viktigt budskap till oss: “Den värld vi människor skapat är inte gjord för den mänskliga hjärnan.” Det skriver Ulrika Ernvik, socionom och legitimerad psykoterapeut.

Den psykiska ohälsan ökar. Pengar satsas för insatser, och det är fantastiskt. Men som Kerstin Evelius, avgående nationell samordnare, påpekar i sin debattartikel, så räcker inte det. Det blir ett lappande och ett lagande, som inte håller i längden. Vi måste på allvar utforska varför den psykiska ohälsan ökar – och skapa något nytt.

Läs hela debattartikeln av Ulrika Ernvik, socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning familjeterapi, här.