Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige – hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?

0
101

Folkhälsomyndigheten 2019-01-24

Kunskapen om hur psykisk hälsa är fördelad mellan olika grupper i samhället är begränsad. Därför har Folkhälsomyndigheten sammanställt kunskap om ojämlikheter i psykisk hälsa. Ojämlikheter undersöktes utifrån bland annat kön, socioekonomisk position, funktionsnedsättning, sexuell läggning och födelseland. Kunskapssammanställningen belyser genom aktuell forskning och analyser av svenska data skillnader i psykisk hälsa. Kunskapssammanställningen innehåller också resultat om hur olika slags bestämningsfaktorer för psykisk hälsa påverkar ojämlikhet i psykisk hälsa.

Läs hela artikeln här.