Fler placerade barn använder psykofarmaka

0
33

NSD, 2018-03-21

Andelen placerade barn i familjehem eller HVB-hem som använder psykofarmaka ökar, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Förskrivningarna av psykofarmaka har ökat kraftigt de tio senaste åren. Det är vanligast bland flickor i åldrarna 15-16 år som varit placerade under hela årskurs nio. Bland dem hade drygt nio procent en långvarig användning av flera psykofarmaka under 2016. Tio år tidigare var den siffran drygt en procent.

Statistiken visar också att majoriteten av de placerade barnen inte avslutar gymnasiet. År 2016 hade 38 procent av 20-åringarna som varit placerade under hela årskurs nio gått klart en treårig gymnasieutbildning. Motsvarande andel bland övriga jämnåriga var 79 procent.

Enligt Socialstyrelsen visar de nya öppna jämförelserna att den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga även syns bland barn i familjehem eller HVB-hem.

Läs hela artikeln här.