Omhändertagna barn får antipsykotiska läkemedel utan diagnos

0
1052

Vårdfokus, 2014-11-03

Socialstyrelsen misstänker att medicinerna ges för att lugna barnen och vill att Inspektionen för vård och omsorg gör en tillsyn.

Placerade barn och unga får 30 gånger mer antipsykotiska läkemedel än andra jämnåriga barn. Användningen av annan psykofarmaka är också mångdubbelt högre bland dem, visar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Flera förskrivare

Att barn och unga placerade på HVB-hem, hem för vård och boende, i hög utsträckning och under lång tid får antipsykotiska läkemedel utan schizofrenidiagnos eller liknande är särskilt allvarligt, anser Socialstyrelsen.

– Mycket tyder på att medicinerna ges i stämningsstabiliserande och lugnande syfte. På HVB-hem ges också högre doser av psykofarmaka och preparaten kombineras ofta. Detta måste ses över, säger utredaren Peter Salmi.

Adhd-läkemedel och antipsykotiska läkemedel kombineras oftare och doserna är högre för placerade barn och unga än för andra. Det beror inte enbart på att de har mer psykiatriska problem, utan är också en följd av att de oftare har flera förskrivare.

15 procent av de på Statens institutionsstyrelses, SiS, särskilda ungdomshem hade minst fyra olika förskrivare av antipsykotiska läkemedel medan motsvarande andel bland icke-placerade var 1 procent.

Okända långtidseffekter

När fler förskrivare är involverade blir kontinuiteten i vården sämre och totalansvaret otydligt. Ofta används flera olika sorters psykofarmaka samtidigt under en lång tid, trots att kunskapen om långtidseffekterna är dålig.

–Bara ett fåtal psykofarmaka har testats och studerats på barn, vilket ökar kraven på kompetens och uppföljning av läkemedelseffekterna. Kunskapen om långtidseffekterna bland barn är mycket begränsad, i synnerhet om preparaten kombineras, säger utredaren Peter Salmi.

Se originalartikeln här.