Ett ramaskri från psykiatriska vården

0
37

Aftonbladet, 2014-10-14

Trots att den psykiska ohälsan ökar har antalet vårdplatser minskat dramatiskt. Fler söker vård, fler läggs också in på psykiatrisk klinik, men allt färre får stanna. Patienterna skrivs ut för tidigt och ohälsan består.

När det gäller tillgången på vård-platser inom psykvården är Sverige nästan sämst i Europa. På drygt 20 år har 70 procent av de psykiatriska vårdplatserna försvunnit. I Europa är det bara Italien, Ungern och Spanien som har färre vårdplatser.

Det är OECD som har räknat fram de sorgliga siffrorna. Sverige är inget bra land för den som är psykiskt sjuk.

– Det här är inte förenligt med humanitär vård, konstaterar Lena Flyckt, ordförande i Svenska psykiatriska föreningen till Svenska Dagbladet.

Tidigare regeringar har satt upp mål som inte gått att hålla. Självmorden skulle minska, men i stället har de ökat. Överdödligheten i schizofreni har ökat med elva procent under mellan 2000-2011. Dödligheten bland dem med bipolär diagnos har ökat med 21 procent – den är mer än tre gånger så hög som i Danmark.

Psykiskt sjuka dör också i förtid av helt vanliga sjukdomar för att ingen bryr sig. Ingen ser dem.

Bristen på psykiatriska specialister kommer dessutom att förvärras under de kommande åren. Enligt Socialstyrelsen kan tillgången på psykiatriker minska med 30 procent de närmaste tio åren. Inspektionen för vård och omsorg menar att det är särskilt svårt att rekrytera läkare och sjuksköterskor inom psykvården. Bristen är allra störst inom den slutna vården där patienterna mår som allra sämst.

Det här är ett ramaskri från psykvården. Nye sjukvårdsministern Gabriel Wikström måste se över hela psykiatrin.

Det handlar om den allra svagaste gruppen sjuka och nu måste den tas på allvar.

Läs originalartikeln här.