Monday, 15, April, 2024

Tag: nollvision

Nollvision för suicid – en dröm att hålla vid liv!

Equal Stockholm, 2024-02-08 Behåll nollvisionen för suicid – vi behöver den. Som människor. Som sjukvård. Som samhälle. Lägger nollvisionen för suicid skulden på fel ställe? Nyligen kunde...

Ge inte upp nollvisionen för suicid

Altinget, 2024-02-01 Nollvisionen för suicid har ett starkt symbolvärde. Att ge upp den sänder signaler som bekräftar de skadliga myter och föreställningar som redan finns...