Saturday, 13, July, 2024

Tag: lobotomi

Den beundransvärda psykiatrin

Jag tror att många av mina vänner, kollegor, bekanta som på olika sätt försöker förbättra villkoren inom psykiatrin begår ett grundläggande misstag. Jag syftar inte...

Psykiatrin – ett brott mot människofriden

Det är något som inte stämmer. I dag skrivs det ut mer psykofarmaka än någonsin tidigare i Sverige. Missbruket går allt längre ner i...