Saturday, 20, July, 2024

Maya Rondahl

2 POSTS 1 COMMENTS
Maya Rondahl är stockholmaren och tidigare modellen som flyttade till Skåne. Vid Lunds Universitet studerade hon till socionom och arbetade sedan som familjebehandlare under många år. Skrivandet har alltid varit en läkande hobby och debutboken Violhjärtat, som är en självbiografisk roman, tog lång tid att färdigställa. En smärtsam men nödvändig process.