Saturday, 15, June, 2024

Mattias Nilsson Sjöberg

1 POSTS 0 COMMENTS
Med en brokig bakgrund är Mattias Nilsson Sjöberg idag (bland annat) forskarstuderande i ämnet pedagogik. Ett betydande fokus ligger på frågor och problem som spänner inom skärningsfältet pedagogisk filosofi, social inkludering/exkludering och normöverskridande beteenden, i synnerhet så kallade neuropsykiatriska diagnoser.