Wednesday, 24, July, 2024

Elisabet Tyrenius

1 POSTS 0 COMMENTS
Elisabet är undersköterska, lärare, specialpedagog, författare och doula med många års erfarenhet av arbete med människor. Stark tilltro till det inneboende goda hos människan är hennes främsta drivkraft. Naturen, skrivandet och en tillåtande omgivning har varit en bidragande orsak till överlevnad efter dotterns död. Hon föreläser idag på temat sorg, trauma och mänskligt växande med fokus på bemötande och lyhördhet.