AD/HD i nytt ljus : 13 år senare – var står vi idag? av Tomas Ljungberg

0
933
AD/HD är en funktionsnedsättning och barn med AD/HD är mer ouppmärksamma och/eller aktiva och impulsiva än andra barn. Cirka 5% av alla barn anges ha AD/HD. Enligt den i Sverige av myndigheter och media accepterade neuropsykiatriska teorin är AD/HD huvudsakligen ärftligt orsakat och psykosociala omständigheter anses inte viktiga för att AD/HD ska uppkomma. Som en följd av detta synsätt har läkemedelsbehandling av AD/HD kraftigt ökat och idag behandlas var 7:e skolpojke med läkemedel mot AD/HD i vissa delar av Sverige.
I boken “AD/HD i nytt ljus”, som gavs ut 2008, gick författaren igenom det dåvarande vetenskapliga stödet för den neuropsykiatriska teorin. Slutsatsen var att det inte var vetenskapligt hållbart att benämna AD/HD för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En stress-sårbarhetsmodell presenterades som en alternativ förklaringsmodell. I en sådan modell ingår att förutom biologiska förhållanden är även barns uppväxtmiljö och psykosociala situation mycket viktiga för om AD/HD ska uppkomma eller inte.
I denna uppföljande bok, 13 år efter att den tidigare boken kom ut, har författaren gjort en förnyad genomgång av den vetenskapliga litteraturen. Genomgången visar att stödet nu är än starkare för en stress-sårbarhetsmodell. Det visas i boken att man fortfarande inte har kunnat påvisa någon form av avvikelse i hjärnans struktur, form eller funktion som specifikt går att relatera till AD/HD. Ärftligheten för AD/HD är inte heller så hög som neuropsykiatrin anger. Två nya kapitel har lagts till i denna uppdaterade bok och dessa beskriver vilka krafter som lett till att neuropsykiatrin kunnat växa sig så stark i Sverige. Det beskrivs också hur myndigheter och organisationer aktivt har tystat vetenskapliga diskussioner där den neuropsykiatriska teorin har ifrågasatts.

Fakta om boken

  • Format: Häftad
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 413
  • Utgivningsår: 2021
  • Upplaga: 1
  • Förlag: Exiris Förlag och Konsult AB
  • SAB: Vlad
  • ISBN: 9789197151467

Om författaren

Tomas Ljungberg är född i början av 1950-talet. Han är utbildad läkare och har genomgått forskarutbildning vid Karolinska institutet i Stockholm. Han är docent i farmakologi vid samma institut. Som läkare har han arbetat inom barn- och vuxenpsykiatri och som forskare har han arbetat med neurovetenskaplig och etologisk forskning, bland annat med apor. Han har också arbetat med forskning på förskolebarns konflikthantering och med barn med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Under 6 år var han föreståndare för Centrum för Klinisk Forskning i landstinget Sörmland och då också adjungerad professor vid Uppsala universitet. I mer än 15 år var han ledamot av läkemedelskommittén i landstinget Sörmland. Han arbetar för närvarande med forsknings- och utvecklingsfrågor inom psykiatri. Han har skrivit en lång rad vetenskapliga artiklar, kapitel i vetenskapliga böcker samt flera böcker.