Striden om antidepressiva – räddar eller förstör de liv?

0
330

Svenska Dagbladet, 2021-01-18

Verkningslösa, säger barnpsykiatern. En välsignelse, säger farmakologen. Även bland experterna är sprickan djup i synen på antidepressiva läkemedel. – Patienterna blir de stora förlorarna, säger Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykisk hälsa.

David Healy är upprörd. Den brittiske psykofarmakologen och professorn i psykiatri vid McMaster University i Hamilton utanför Toronto oroas över att det bara blir fler som tar antidepressiva läkemedel världen över.

– Inte ens barnen fredas. Riskerna för att något kan gå fel nämns inte i de artiklar som publiceras i medicinska tidskrifter. Det är spökskrivna texter av dem som står nära läkemedelsbolagen.

David Healy vill inte stoppa läkemedlen, men tycker att de ska användas sparsamt och inte som nu, till 10–15 procent av befolkningen. Han har skrivit flera böcker där han menar att både internationella och nationella läkemedelsmyndigheter lyssnat alltför okritiskt på läkemedelsindustrin. Följden, anser han, är nationella riktlinjer för behandlingar som inte tar hänsyn till de negativa effekterna.

– Många patienter skulle inte använda medicinerna om de kände till riskerna, men läkarna är tillsagda av myndigheterna att följa riktlinjerna.

Läs hela artikeln på SvD här.