Långt ifrån tåren av Stefan Bergström

0
111

I paniken försvinner logiken, ser
bara hinder som binder.

Tar makten under måendets kval,
svårt att göra kloka val.

Det krävs många försök att bli fri,
alla hittar sin egen stig.

Där friden finns i kroppen, själen
långt ifrån tåren vi minns.

Stefan Bergström