Psykiatrikern: ”Unga är mer sårbara för stressen än äldre”

2
110

SVT, 2019-08-14

De senaste åren har trenden varit tydlig: Aldrig förr har så många svenskar varit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Den största anledningen till det är stress.

Bland kvinnor mellan 25 och 29 år har antalet sjukskrivna på grund av stressdiagnoser ökat med 370 procent sedan 2011. Det rapporter SVT:s Uppdrag granskning.

– Alla människor påverkas av det samhälle som man lever i. I vårt samhället har vi orimliga krav på individen samtidigt som vi ställer höga krav på prestation. Helst ska man lösa sina egna problem och samtidigt kan man jämföra sina prestationer på sociala medier, vilket gör att det är lätt att inte räcka till, säger Ullakarin Nyberg, psykiatriker och överläkare.

Läs hela artikeln och se reportaget här.

2 COMMENTS

  1. Jag tänker att äldre, som grupp, har mindre sårbarhet, kanske genom att de har byggt mer motståndskraft, bl.a. genom en lättare och mer säker etablering på arbets- och bostadsmarknad, under de år som de själva var unga. En osäker och svår arbets- och bostadsmarknad skapar troligtvis sämre möjligheter att bygga motståndskraft, och skapar mer oro och stress, vilket leder till psykisk ohälsa. Osäkra anställningar, eller låtsasjobb(dvs. utan verkligt värde för ett samhälle), svårigheter att få bostad, högre krav på tidig specialisering: det är sådant som jag tror påverkar graden av stress och möjligheterna att bygga motståndskraft.

    För lite över 10 år sedan hade jag en psykolog i 60-årsåldern på öppenpsyk. Han beskrev möjligheten till att gå psykologprogrammet under sin tid som “det var bara att skriva in sig”, emedan det idag för många utbildningar krävs mycket höga betyg, som om det skulle vara mest demokratiska sättet att fördela platser på, eller visa vilka som är mest lämpliga för ett (säkert) yrke. Att inte veta eller kunna planera sin framtid, framställs ofta som en “utmaning” av de som själva inte utsätts för “utmaningen”.

    Inom den offentliga välfärden, där väl många av de kvinnor som sjukskrivs av stressrelaterade orsaker återfinns, går det väl också att se en utveckling från 90-talets stålbad och framåt, där enheter slimmas och “effektiviserats” så att inte ens de mest slipade pr-konsulter i längden kan lyckas övertyga allmängheten om att verksamheterna fortfarande levererar önskvärd kvalitet.

  2. En alternativ tolkning av utvecklingen är att unga blivit mer benägna att söka vård. Skälet till detta är att debatten i media, inklusive detta inlägg, framhållit att unga är särskilt sårbara och därför, underförstått, behöver vård. Ett argument för denna ståndpunkt är att kliniska depressioner bland unga INTE har blivit vanligare.