Fysisk aktivitet på recept på export

0
93

Folkhälsomyndigheten, 2019-04-11

Genom ökad fysisk aktivitet i befolkningen kan flera sjukdomar förebyggas och behandlas. Detta är målet med ett treårigt EU-projekt där Sverige, genom Folkhälsomyndigheten, koordinerar införandet av den svenska modellen fysisk aktivitet på recept (FaR®) i nio europeiska länder.

I projektet EUPAP bidrar Sverige med metodstöd och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal från de andra länderna för att stödja införandet av modellen. I projektet ingår också att identifiera viktiga faktorer för implementering, och att utveckla uppföljning.

Projektet kommer till nytta även för svensk del då en kartläggning av användningen och tillämpningen av FaR i Sverige kommer att genomföras av Folkhälsomyndigheten.

Fysisk aktivitet kan förebygga och behandla en rad tillstånd, som diabetes, högt blodtryck, kärlkramp, värk i rygg och axlar, sömnproblem och depression. FaR kan användas i kombination med annan behandling, eller ersätta läkemedel.

Läs hela artikeln på Folkhälsomyndighetens hemsida här.