Antipsykotika förknippade med ökad mortalitet vid demens

0
88

Läkartidningen, 2019-04-23

Egenreferat. Kring millennieskiftet ifrågasattes lämpligheten av antipsykotiska läkemedel till patienter med demens, då läkemedelsmyndigheter varnade för ökad mortalitet. Fortfarande får emellertid flera procent av patienterna med demens antipsykotika [1] och nyligen konstaterade Socialstyrelsen att förskrivningen börjat öka efter en lång period av minskning. Det är därför av vikt att identifiera faktorer bakom mortaliteten hos dessa patienter, så den kan undvikas.

Läs hela egenreferatet av Dorota Religa, docent och överläkare, och Björn Johansson, docent och läkare, här.